Resor

Jag har lett resor till när och fjärran alltsedan tidigt åttiotal. Arbetade 1986–87 för Vingresor i Alperna (Chamonix Mont Blanc, Courmayeur). Undre nittiotalet var jag reseledande delägare i Bongo Naturresor, som senare avyttrades. Numera leder jag resor efter förfrågan. Fokus ligger på fågelskådning, men även däggdjur och vadhelst som korsar vägen uppmärksammas och berättas om efter önskemål.

Jag har skådat fågel i över 50 länder. Resor som jag tidigare lett innefattar bl.a. följande platser utanför Norden: Israel (Bongo x3, privat), Kenya (Bongo), Gambia/Senegal (Bongo x2), Thailand (privat) och Costa Rica (Privat, Stockholms Ornitologiska Förening). Se även avdelningen för Reserapporter.

Kontakta mig gärna om Du funderar på en guidad resa, ensam eller med vänner, företag eller förening! Jag kan arrangera allt i minsta detalj, alternativt endast hyras in som reseledare.

Ring eller skicka ett mail för mer information.