ISRAEL

11-25.3 1996

En resa med Bongo Naturresor, under ledning av

Christian Cederroth

 

 

Christian Cederroth

Segerstad fyr

380 65  DEGERHAMN

0485-66 40 62

0706-617 332

e-mail: rk@sofnet.org

 

Deltagare

Bo Carlsson, Vallentuna

Birgit & Carl-Ivan Carlsson, Karlskrona

Alf Nordström, Farsta

Dirk von Werne, Kalmar

Bo Söderström, Uppsala under 25% av tiden

 

Dagsprogram

11.3: Ankomst, Inkvartering på Moon Valley Hotel.

12.3: Eilat: Ringing Station, Ein Netafim, wadi i Eilatbergen, Pumpstationen, N:a stranden.

13.3: Eilat: High Mountain-Har Yohas, Wadi Mapalim, Pumpstationen, N:a stranden, Nordliga saliner.

14.3: Eilat: Km. 33, Mt. Yoash, Begravningsplatsen, Norra dammarna, N:a stranden.

15.3: Eilat: Kanalen, Palmlunden, Trädplanteringen, Mt. Yoash, Wadi Shlomo, Begravningsplatsen.

16.3: Eilat: S:a dammen, Begravningsplatsen, Amram's Pillars, N:a dammarna, Mt. Yoash, Salinerna, Trädplanteringen.

17.3: En Hazeva, Döda havet: Massada, Ein Gedi.

18.3: NV:a Döda havet, Jeriko, S:t George's Monastery, Jerusalem/NV:a Döda havet, Harel.

19.3: Harel, N. om Jerusalem, Bet Shean-dammarna, natt vid Afiq (Genesarets sjö).

20.3: Afiq, Genesarets sjö (ö:a, n:a sidan), Gamla, Huleh, Kefar Blum, natt vid Yir'on.

21.3: Yir'on, Mt. Hermon, Neve Atim.

22.3: Yir'on, Ma'agan Mikhael, natt vid Revadim.

23.3: Negev (Nizzana).

24.3: Revadim, En Yahav, Eilat: Sewage pond, Trädplanteringen, Palmlunden, Hotellparken, N:a stranden. Natt på Moon Valley Hotel

25.3: Hemresa

 

 

Artlista fåglar

 

           Smådopping                                Tachybabtus ruficollis

Ca 66 ex. sedda i dammar i N.

           Skäggdopping                            Podiceps cristatus

1 ex. Eilat, ca 100 ex. Genesarets sjö.

           Svarthalsad dopping                  Podiceps nigricollis

6 ex Eilat samt ca 30 ex. Genesarets sjö.

           Vit pelikan                                  Pelecanus onocrotalus

25 ex. Huleh.

           Storskarv                                   Phalacrocorax carbo

10 ex. Eilat samt 10-20 ex. i dammar i N.

           Dvärgskarv                                Phalacrocorax pygmeus

minst 3 ex. i de V:a dammarna vid Bet Shean

           Natthäger                                   Nycticorax nycticorax

Ca 40 ex. Bet Shean, 70 ex. Huleh, 45 ex. Ma’agan Mikhael.

           Rallhäger                                   Ardeola ralloides

1 ex. Eilat.

           Kohäger                                     Bubulcus ibis

1+3 ex. Eilat, allmän i N.

           Grönhäger                                  Butorides striatus

1 2K bland fisknät på flotte utanför N:a stranden, Eilat, samt 1 ex. på pir S. om Red Rock Hotel, Eilat.

           Revhäger                                   Egretta gularis

1 ex. Eilat.

           Silkeshäger                                Egretta garzetta

Observerad under de flesta dagar, med några ex. i Eilat  samt fantastiska >250 ex. vid Bet Shean och ca 200 ex. vid Ma’agan Mikhael.

           Ägretthäger                                Egretta alba

1 ex. Döda havet, >30 ex. Bet Shean, 1 ex. Genesarets sjö samt 4 ex. Ma’agan Mikhael.

           Gråhäger                                    Ardea Cinerea

Observerad s.g.s. dagligen i och kring Eilat  med 1-87 ex; allmän i N.

           Svart stork                                 Ciconia nigra

Observerad under hälften av resans dagar med 1-220 ex.

           Vit stork                                     Ciconia ciconia

Observerad under > hälften av resans dagar med 1-1 100 ex.

           Skedstork                                   Platalea leucorodia

>100 ex. Bet Shean, 20 ex. Ma’agan Mikhael.

           Flamingo                                     Phoenicopterus ruber

18 ex. i nya dammarna 1 mil N. Eilat 14-16.3.

           Gravand                                     Tadorna tadorna

6 ex. Eilat, 3 ex. i dammar i N.

           Bläsand                                      Anas penelope

1 ex. i damm i N.

           Snatterand                                  Anas strepera

20 ex. i dammar i N., 2 ex. Ma’agan Mikhael

           Kricka                                        Anas crecca

Ställvis allmän i dammar, f.f.a. i N.

           Gräsand                                      Anas platyrhynchos

2 ex. Eilat, ett 20-tal i dammar i N.

           Stjärtand                                     Anas acuta

1—20 ex. sedda under hälften av resans dagar.

           Årta                                            Anas querquedula

Talrikaste anden med största flock på 5-600 ex. Eilat.

 

           Skedand                                     Anas clypeata

Tvåsiffriga antal under hälften av resans dagar, 500 ex. Bet Shean, 650 ex. andra dammar i N.

           Marmorand                                Marmaronetta angustirostris

13 ex. Huleh.

           Brunand                                      Aythya ferina

7 + 2 ex. Eilat, 1 ex. i N.

           Vigg                                            Aythya fuligula

20 ex. Eilat, 10 ex. Genesarets sjö, ytterligare10 i dammar i N., 5 ex. Ma’agan Mikhael.

           Fiskgjuse                                    Pandion haliaetus

Enstaka sedda under 3 dagar, 7 ex. vid Bet Shean.

           Brun glada                                  Milvus migrans

Observerad under samtliga dagar.

           Havsörn                                      Haliaeetus albicilla

1 ad. + 1 subad. Huleh.

           Smutsgam                                   Neophron percnopterus

11 ex. sedda under 7 dagar.

           Gåsgam                                      Gyps fulvus

1 str. Döda havet, 70(!) ex. Gamla, 2 str. En Yahav

           Ormörn                                       Circaetus gallicus

Noterad med 1—7 ex. under hälften av resans dagar.

           Brun kärrhök                             Circus aeruginosus

Noterad med 1—5 ex. under 2/3 av resans dagar.

           Blå kärrhök                                Circus cyaneus

1 par Kefar Blum, 1 honfärgad Nizzana.

           Stäpphök                                    Circus macrourus

1 ad. hona + 1 2K hane Gamla.

           Sparvhök                                    Accipiter nisus

Noterad med 1 ex. under hälften av resans dagar.

           Ormvråk                                     Buteo buteo vulpinus

Noterad med 1—2000 ex. dagligen.

           Örnvråk                                      Buteo rufinus

Noterad med1—4 ex. under hälften av resans dagar; nämnvärt är ett ex. av mörk form längs vägen norrut, några mil N. om Yotvata.

           Mindre skrikörn                        Aquila pomarina

69 ex. under 3 dagar i N., 167 str. Nizzana.

           Större skrikörn                          Aquila clanga

Minst 3 ex. Huleh; 1 trol. ad., 1 trol. 3K, 1 2K.

           Stäppörn                                     Aquila nipalensis

113 ex. noterades under hälften av resans dagar.

           Kejsarörn                                   Aquila heliaca

1 2K Huleh.

           Dvärgörn                                    Hieraaetus pennatus

1 mörk form str. Döda havet, 1 ljus + 1 mörk str. Nizzana, 2 ljusa str. En Yahav— Eilat.

           Rödfalk                                      Falco naumanni

13 ex. Jerusalem, 3 str. Nizzana, 2 str. Eilat.

Enstaka honfärgade torn/rödfalkar sågs dagligen.

           Tornfalk                                     Falco tinnunculus

Enstaka sågs under de flesta av resans dagar. Se ovan.

           Berberfalk                                  Falco pelegrinoides

 Två observationer Eilat, 1 ex. Döda havet.

           Svart frankolin

11 ex. kring Genesarets sjö och norrut.

           Ökenhöna                                   Ammoperdix heyi

Enstaka fåglar Eilat och norrut till Döda havet.

           Berghöna                                    Alectoris chukar

Observerad dagligen utom Eilat, max ca 50 ex. Nizzana.

           Vaktel                                         Coturnix coturnix

Observerad under hälften av resans dagar med som mest 20 ex. vid Eilat.

           Trana                                          Grus grus

20 ex. Huleh-området.

           Mindre sumphöna                      Porzana parva

5 hanar, 3 honor Bet Shean, 1 hane Kefar Blum

           Rörhöna                                     Gallinula chloropus

50-60 ex. vardera Bet Shean och Kefar Blum-Huleh. Även noterad Ma’agan Mikhael samt 1 ex. Eilat.

           Sothöna                                      Fulica atra

Max 100 ex. vardera Bet Shean och Kefar Blum-Huleh. Även noterad Ma’agan Mikhael och i pöl SV Döda havet (4 ex.).

           Kragtrapp                                   Chlamydotis undulata

1 hane Nizzana.

           Strandskata                                Haematopus ostralegus

1 ex. Eilat 13.3.

           Styltlöpare                                  Himantopus himantopus

1-30 ex. under de flesta av resans dagar.

           Tjockfot                                      Burhinus oedicnemus

2 ex. spelande Revadim.

           Ökenlöpare                                Cursorius cursor

2 str. ”km. 33” samt 2 ex. Nizzana.

           Vadarsvala                                 Glareola pratincola

3 ex. Eilat 24.3.

           Tofsvipa                                     Vanellus vanellus

1 ex. en route Ma’agan Mikhael-Revadim.

           Sporrvipa                                    Vanellus spinosus

Noterad under de flesta dagar; max. 40 ex. i Kefar Blum-trakten. Ej observerad Mt. Hermon samt Döda havet.

           Sumpvipa                                    Vanellus leucurus

1 ex. vardera En Yahav och Eilat 24.3.

           Kustpipare                                 Pluvialis squatarola

2 ex. Eilat 14.3.

           Större strandpipare                   Charadrius hiaticula

Observerad under 3/4 av resans dagar.

           Mindre strandpipare                 Charadrius dubius

1-7 ex. Eilat, 1 ex. Nizzana.

           Svartbent strandpipare              Charadrius alexandrinus

2-12 ex. Eilat, 10 ex. Bet Shean.

           Ökenpipare                                Charadrius leschenaultii

3 ex. 12.3 samt 1 ex. 14.3, Eilat.

           Storspov                                     Numenius arquata

1 ex. Eilat vardera 14 & 16.3.

           Svartsnäppa                               Tringa erythropus

1 ex. vid tre tillfällen Eilat, 1 ex. Huleh, 2 ex. Ma’agan Mikhael.

           Rödbena                                     Tringa totanus

Observerad under lejonparten av resans dagar.

           Dammsnäppa                             Tringa stagnatilis

1-5 ex. Eilat, 5 ex. Ma’agan Mikhael, 1 ex. Nizzana.

           Gluttsnäppa                                Tringa nebularia

1-2 ex. Eilat, 1 ex. Kefar Blum, 1 ex. Ma’agan Mikhael.

           Skogssnäppa                              Tringa ochropus

Noterad med 1-5 ex. under de flesta dagar.

           Grönbena                                   Tringa glareola

1 ex. Eilat 15.3, 4 ex. Bet Shean.

           Drillsnäppa                                 Actitis hypoleucos

2 ex. vardera Huleh & Bet Shean, 1 ex. Ma’agan Mikhael, 1 ex. Eilat.

           Enkelbeckasin                           Gallinago gallinago

Noterad med 1-5 ex. de flesta dagar.

 

           Småsnäppa                                 Calidris minuta

Observerad under hälften av resans dagar; notabelt är 61 ex. Ma’agan Mikhael.

           Mosnäppa                                  Calidris temminckii

10 ex. Bet Shean, 2 ex. Ma’agan Mikhael.

           Kärrsnäppa                                Calidris alpina

1-2 ex. Eilat.

           Brushane                                    Philomachus pugnax

Ej noterad Döda havet, Jerusalem, Mt. Hermon -föga överraskande måhända. I övrigt sedd alla dagar, som mest med 80 ex. Bet Shean.

           Vitögd mås                                 Larus leucopthalmus

Denna karismatiska mås sågs vid Eilat, som mest med hela 24 ex. 12.3. Arten måste vara stadd i ökning i norra Röda havet.

           Kaspisk trut                               Larus cachinnans

1-15 ex. dagligen Eilat, allmän Kefar Blum-Dan, även sedd Ma’agan Mikhael. Reservation för ändringar (så är t.ex. två av bilderna i Shirihai ”Birds of Israel” felbestämda...).

           Armenisk trut                             Larus armenicus

Ej noterad Eilat, mest talrika truten Ma’agan Mikhael. Enstaka Kefar Blum-Dan samt Bet Shean.

           Sibirisk trut                                Larus heuglini

1-2 ex. dagligen Eilat, 1 ad. Kefar Blum samt flera goda kandidater Ma’agan Mikhael. Reservation för ändringar enl. ovan...

           Silltrut                                         Larus fuscus fuscus

20-80 ex. dagligen Eilat.

Rasen intermedius: 3 ad. Ma’agan Mikhael.

           Svarthuvad trut                          Larus ichtyaetus

Eilat enligt följande: 12.3: 1 2K, 1 3K; 13.3: 2 3K; 14.3: 1 ad.; 15.3: 1 ny 3K; 16.3: 1 3K + 1 ex.

           Skrattmås                                   Larus ridibundus

Noterad de flesta dagar; >1 500 ex. Bet Shean notabelt.

           Långnäbbad mås                        Larus genei

I Eilat noterades 1-12 ex. dagligen (max 10 ad. + 2 2K). Dessutom 2 ex. Huleh.

           Dvärgmås                                   Larus minutus

1 2K vid tre tillfällen Eilat samt 2 2K Ma’agan Mikhael.

           Skäggtärna                                 Chlidonias hybridus

5 ex. Genesarets sjö.

           Skräntärna                                 Sterna caspia

1-3 ex. under tre dagar vid Eilat.

           Fisktärna                                    Sterna hirundo

10 ex. Eilat sista dagen.

           Kentsk tärna                              Sterna sandvicensis

6 ex. vid två tillfällen med tio dagars mellanrum, Eilat.

           Vitbukig flyghöna                      Pterocles alchata

Ca 100 ex. Nizzana.

           Ökenflyghöna                            Pterocles senegallus

Ca 80 ex. Nizzana.

           Svartbukig flyghöna                  Pterocles orientalis

>5 00 ex. Nizzana!

           Kronflyghöna                             Pterocles coronatus

9 ex. av denna art i Nizzana medgav en s.k. ”clean-up” i släktet.

           Strimmig flyghöna                      Pterocles lichtensteinii

Hela 33 ex. Eilat.

           Klippduva                                   Columba livia

Noterad under samtliga dagar, dock endast med 5 ex. uppe i nordost.

           Turturduva                                 Streptopelia turtur

3 resp. 4 ex. av denna sena art under resans två sista dagar i Eilat.

           Turkduva                                    Streptopelia decaocto

Frapperande vanlig i alla biotoper och noterad dagligen. Som flest upplevde vi att det fanns kring Bet Shean.

           Långstjärtduva                           Oena capensis

Som mest 4 par N. Eilat; möjligen hela den västpalearktiska populationen av denna sena lilla invandrare (det första paret sågs i början av 80-talet).

           Palmduva                                    Streptopelia senegalensis

Mkt allmän, noterad alla dagar. Något färre kring dammarna i nordost.

           Halsbandsparakit                      Psittacula krameri

1 ex. Ein Gedi, Döda havet.

           Gök                                             Cuculus canorus

1 ex. Harel.

           Dvärguv                                     Otus scops

1 par + 1 hane hörda Harel, 1 ex. sett i hotellpark, Eilat.

           Berguv                                        Bubo bubo desertorum

1 ex. En Hazeva

           Minervauggla                            Athene noctua

1 ex. Nizzana.

           Alpseglare                                  Tachymarptis melba

Upp till 40 ex. Eilat, 2-6 ex. dagligen i bergstrakterna i N.

           Blek tornseglare                        Apus pallidus

Enstaka Eilat, ca. 200 ex. Döda havet.

           Tornseglare                                Apus apus

Observerad under hälften av resans dagar.

           Stubbstjärtseglare                     Apus affinis

5 ex. Gamla.

           Gråfiskare                                  Ceryle rudis

1-2 ex. Eilat, tämligen allmän i norr; uppemot 30 ex. Ma’agan Mikhael.

           Kungsfiskare                             Alcedo atthis

Enstaka ex. i norr, 2 ex. Eilat 24.3.

           Smyrnakungsfiskare                 Halcyon smyrnensis

1 ex. Eilat 15.3, tämligen allmän i norr med högsta dagssumma 15 ex.

           Grön dvärgbiätare                     Merops orientalis

Sedd dagligen Eilat och norrut till En Hazeva.

           Biätare                                       Merops apiaster

5 ex. av denna sena sträckare uppdagades under resans sista dag, i Eilat.

           Härfågel                                     Upupa epops

1-6 ex. sedda under de flesta av resans dagar.

           Göktyta                                      Jynx torquilla

Två obsar i Eilat.

           Balkanspett                                Dendrocopos syriacus

1-4 ex. dagligen, där skog fanns i norr.

           Sandökenlärka                           Ammomanes cincturus

6 ex. Km. 33.

           Stenökenlärka                           Ammomanes deserti

Allmän Eilat, 1 ex. Nizzana.

           Båglärka                                    Alaemon alaudipes

4 ex. Km. 33.

           Asiatisk kalanderlärka              Melanocorypha bimaculata

1 ex. trädplanteringen, Eilat, 15.3.

           Korttålärka                                Calandrella brachydactyla

Upp till 60 ex. rastande och/eller sträckande s.g.s. dagligen, Eilat; ca 1 000 ex. Nizzana.

           Dvärglärka                                 Calandrella rufescens

2 ex. Km. 33, 1 ex. Nizzana.

           Tofslärka                                    Galerida cristata

Noterad varje dag!

           Trädlärka                                   Lullula arborea

Ca 10 sjungande i skoglös terräng, Mt. Hermon.

           Backsvala                                  Riparia riparia

Enstaka ex. noterade under 1/3 av resans dagar.

 

           Klippsvala                                  Hirundo rupestris

2 ex. Mt. Hermon samt enstaka funna i Eilat-området.

           Afrikansk klippsvala                 Hirundo fuligula

Sedd dagligen i Eilat.

           Ladusvala                                   Hirundo rustica

Noterad varje dag!

           Rostgumpsvala                          Hirundo daurica

1-10 ex. under de flesta av resans dagar.

           Hussvala                                    Delichon urbica

Noterad under hälften av resans dagar.

           Gulärla                                       Motacilla flava

Endast små mängder under de flesta dagar. Raserna flava, feldegg och beema sedda.

           Citronärla                                   Motacilla citreola

2 hanar Eilat 24.3.

           Sädesärla                                   Motacilla alba

Ej sedd Döda havet-Jerusalem-Jeriko, i övrigt allmän.

           Fältpiplärka                                Anthus campestris

1-4 ex. under de flesta dagar i Eilat.

           Långnäbbad piplärka                 Anthus similis

1 ex. sett och hört sjunga N. om Jerusalem.

           Ängspiplärka                              Anthus pratensis

Tre obsar under lika många dagar i norr.

           Trädpiplärka                              Anthus trivialis

1 ex. Eilat första dagen, samt 5 ex. på samma lokal den sista resdagen.

           Rödstrupig piplärka                   Anthus cervinus

1-8 ex. under de flesta dagar i Eilat.

           Vattenpiplärka                           Anthus spinoletta

1-10 ex. dagligen Eilat, 5 ex. kring dammar i norr.

           Hedpiplärka                               Anthus rubescens japonicus

1 överflygande ex. i Eilat 12.3 fick förpassas till reseledarens fack för ”helvetesobsar” tills 1 ex. kunde ses fint vid de så pittoreska reningsverksdammarna i Eilat den sista skådardagen. Arten hör hemma på andra sidan jordklotet.

           Levantbulbyl                              Pycnonotus xanthopygos

Denna gemytliga fågel stod att finna samtliga dagar utom i Nizzana.

           Varfågel                                     Lanius excubitor aucheri

Enstaka Eilat, 7 olika En Hazeva-Döda havet-Jerusalem-Gamla, 5 ex. Nizzana.

           Rödhuvad törnskata                  Lanius senator

Noterad med 1-8 ex. dagligen, förutom vid Mt. Hermon och Nizzana.

           Masktörnskata                          Lanius nubicus

Något eller några ex. dagligen Eilat-Jeriko.

           Gärdsmyg                                   Troglodytes troglodytes

Upp till 10 ex. Yir’on.

           Järnsparv                                   Prunella modularis

2 ex. Yir’on.

           Rödhake                                     Erithacus rubecula

1 ex. Eilat 15.3, enst. Jerusalem och norrut, max. 4 ex. Yir’on.

           Sydnäktergal                              Luscinia megarhynchos

1 ex. Döda havet.

           Blåhake                                      Luscinia svecica

Tämligen allmän Eilat.

           Svart rödstjärt                            Phoenicurus ochruros semirufus

4 ex. av denna rödstjärtslika ras på Mt. Hermon.

           Rödstjärt                                    Phoenicurus phoenicurus

Allmän Eilat, rasen samamisicus dominerade till en början, medan en ökning av nominatrasen noterades sista dagen.

           Svartstjärt                                  Cercomela melanura

Alltid någon närvarande i bergöken.

 

           Svarthakad buskskvätta           Saxicola torquata

1 ex. Eilat 13.3, 2 ex. N. Jerusalem, 3 ex. Nizzana.

           Isabellastenskvätta                   Oenanthe isabellina

1-2 ex. dagligen Eilat de första dagarna samt 1 ex. Döda havet.

           Stenskvätta                                Oenanthe oenanthe

Observerad de flesta dagar, f.f.a. i Eilat.

           Ökenstenskvätta                       Oenanthe deserti

1 hane Km. 33.

           Medelhavsstenskvätta              Oenanthe hispanica

Allmän, f.f.a. Eilat där t.ex. mer än 15 ex. noterades de första dagarna.

           Finschstenskvätta                      Oenanthe finschii

1 hane Mt. Hermon.

           Sorgstenskvätta                         Oenanthe lugens

2 hanar en route mot En Hazeva samt dito Jerusalem-Bet Shean.

           Munkstenskvätta                      Oenanthe monacha

2 hanar och en hona på olika lokaler runt Eilat, 1 hona Km. 33.

           Nunnestenskvätta                     Oenanthe pleschanka

1 hona Eilat 13.3.

           Vitkronad stenskvätta               Oenanthe leucopyga

Dagligen Eilat och norrut till En Hazeva.

           Blåtrast                                      Monticola solitarius

1-4 ex. dagligen Eilat, och dito för bergstrakter i norr.

           Koltrast                                      Turdus merula

Allmän på breddgraderna norr om Döda havet.

           Taltrast                                       Turdus philomelos

1 ex. Eilat 13.3, flera i norr, maxantal ≥15 ex. Yir’on-Mt Hermon

           Arabskriktrast                           Turdoides squamiceps

1-5 ex. dagligen i ökenområden.

           Cettisångare                              Cettia cetti

1-4 ex. dagligen i lämplig biotop i norr.

           Vassångare                                Locustella luscinioides

1 sjungande NV Döda havet.

           Gräshoppssångare                     Locustella naevia

1 sjungande NV Döda havet, samt Kefar Blum.

           Sävsångare                                Acrocephalus schoenobaenus

Upp till 6 ex. Eilat, 1 ex. Bet Shean.

           Rörsångare                                Acrocephalus scirpaceus

1 ex. Eilat, allmän i lämplig biotop i norr.

           Papyrussångare                         Acrocephalus stentoreus

1 ex. sjungande Döda havet, 4 ex. Bet Shean, 1 ex. Huleh, 3 ex. Ma’agan Mikhael.

           Eksångare                                  Hippolais pallida

Ca 1 om dagen Eilat, 4 ex. en route Genesarets sjö-Gamla-Huleh.

           Mästersångare                          Sylvia hortensis

1 ex. Eilat 14.3.

           Svarthätta                                  Sylvia atricapilla

Enstaka ex. de flesta dagar.

           Törnsångare                               Sylvia communis

Enstaka ex. de flesta dagar.

           Ärtsångare                                 Sylvia curruca

Noterad alla dagar; mkt talrik i ökenområden, enstaka i grönområden.

           Ökensångare                             Sylvia nana

1 ex. Km 33 samt överraskande 1 ex. S. om de nya salinerna N. om Eilat 16.3.

           Svarthakad sångare                  Sylvia rueppelli

Enstaka ex. dagligen (max. 5), ej noterad längst i norr samt Nizzana.

           Sammetshätta                            Sylvia melanocephala

Enstaka till flera ex. under de flesta dagar.

           Cypernsångare                          Sylvia melanothorax

1 2K Eilat 13.3, 1 ex. Eilat 14.3 samt makalösa 7 ex. En Hazeva.

           Rödstrupig sångare                   Sylvia cantillans

3 ex. Eilat 13.3 samt 1 hane på samma ort 16.3.

           Glasögonsångare                       Sylvia conspicillata

2 ex. en route O. Nizzana.

           Gransångare                              Phylloscopus collybita

Obsad varje dag med 1-många ex.

1 ex. av tristis-typ noterades dessutom vid Huleh.

           Bergsångare                              Phylloscopus bonelli orientalis

5 obsar Eilat, 3 ex vid Nizzana och 1 ex. på vägen dit.

           Snårsångare                               Scotocerca inquieta

2-4 ex. de flesta dagar i Eilat-området.

           Grässångare                              Cisticola juncidis

4 ”sjungande” Gamla.

           Streckad prinia                          Prinia gracilis

Observerad med något till många ex. alla dagar utom på Mt. Hermon.

           Pungmes                                     Remiz pendulinus

1 ex. dammar S. om de nya Salinerna N. Eilat 16.3, 1 hane Huleh, 1 ex. Ma’agan Mikhael.

           Balkanmes                                 Parus lugubris

3 ex. Mt Hermon.

           Talgoxe                                      Parus major

Entaka till många ex. de flesta dagar i norr.

           Klippnötväcka                            Sitta neumayer

6 ex. Mt Hermon.

           Palestinasolfågel                        Nectarinia osea

Noterad med något till flera ex. alla dagar utom i Nizzana.

           Kornsparv                                  Miliaria calandra

Smärre antal Genesarets sjö och norrut; notabelt är hela 250 ex. nära Gamla.

           Klippsparv                                  Emberiza cia

3 ex. Mt. Hermon

           Gulgrå sparv                              Emberiza cineracea

1 hane Mt. Hermon.

           Ortolansparv                              Emberiza hortulana

3 obsar Eilat, 1 ex. en route N. Jerusalem.

           Rostsparv                                   Emberiza caesia

Noterad de flesta dagar; max 10 ex. Eilat och 25 ex. en route N. Jerusalem.

           Hussparv                                    Emberiza striolata

1 ex. vid två tillfällen Eilat.

           Bofink                                         Fringilla coelebs

Observerad i norr; över Mt Hermon sträckte ca 200/timme mitt på dagen.

           Bergfink                                     Fringilla montifringilla

1 hane Kefar Blum.

           Levantsiska                               Serinus syriacus

Ca 40 ex. Mt. Hermon.

           Grönfink                                     Carduelis chloris

Tämligen allmän i norr.

           Steglits                                       Carduelis carduelis

Mkt. allmän i norr, särskilt runt Yir’on.

           Hämpling                                    Carduelis cannabina

Enstaka flockar i norr; 180 ex. noterades på sträck under en timme på Mt. Hermon.

           Stor ökenfink                             Rhodopechys sanguinea

2 ex. Mt. Hermon.

           Ökentrumpetare                        Bucanetes githagineus

Max 7 ex. Eilat.

           Ökenfink                                    Rhodospiza obsoleta

Max 30 ex. Eilat; 3 ex. Nizzana.

           Sinairosenfink                            Carpodacus syniocus

3 observationer om max. 11 ex. i wadin i Eilat-bergen.

 

           Stenknäck                                  Coccothraustes coccothraustes

1 ex. Harel, 1 ex. Yir’on.

           Indisk silvernäbb                       Euodice malabarica

Max. 6 ex. Eilat, torde vara lika med hela västpalearktiska populationen av vad som tidigare kallades malabarfasan!

           Gråsparv                                    Passer domesticus

Noterad alla dagar!

           Spansk sparv                             Passer hispaniolensis

Noterad alla dagar utom vid Döda havet-Jeriko-Jerusalem samt Mt. Hermon.

           Tamarisksparv                           Passer moabiticus

Två obsar: 10 resp. 4 ex. kring Eilat.

           Stensparv                                   Petronia petronia

1 ex. Eilat 12.3.

           Sinaiglansstare                          Onychognathus tristramii

Noterad alla dagar vid Eilat, där arten är en nykomling, med upp till 10-talet ex. Allmän Döda havet. 1 ex. en route kring Tel Aviv.

           Nötskrika                                   Garrulus glandarius atricapillus

Upp till 10 ex. dagligen i norr.

           Kaja                                            Corvus monedula

3 obsar om max. 20 ex. i norr.

           Huskråka                                   Corvus splendens

Häckning konstaterad Eilat, där stundtalts mer än 60 ex. sågs dagligen. Arten sågs här första gången under tidigt 80-tal och då som tillfälligt överflygande från Aqaba, Jordanien. Har även koloniserat Suez (Egypten) och andra kustnära städer. På gång i Holland?!!

           Kråka                                         Corvus corone

Allmän i norr.

           Ökenkorp                                   Corvus ruficollis

Dagligen sedd i ökenområden, max. 40 ex. Nizzana.

           Kortstjärtad korp                       Corvus rhipidurus

Allmän Döda havet.

          

 

Summa 230 fågelarter.

 

           Lilac-crowned Amazon              Amazona finchi

2 ex. av denna rymling sågs En Gedi, Döda Havet 17.3.

 

 

 

Artlista däggdjur

 

Egyptisk fladdermus                               Rousettus aegypticus

1 ex. Yir’on

Kaphare                                                   Lepus capensis

3 ex. En Hazeva; enstaka kring Mt. Hermon, Revadim, Nizzana och En Yahav.

Varg                                                         Canis lupus

1 par på nära håll i gryningen, Nizzana!

Ichneumon, faraoråtta                            Herpestes ichneumon

1 ex. Bet Shean, 1 ex. Huleh, 1 ex. Ma’agan Mikhael.

Klipphyrax                                               Procavia capensis

Smärre grupper Eilat, 10 ex. Döda havet, 30 ex. Gamla, 2 ex. Mt. Hermon.

Vattenbuffel                       Bubali bubalis

5 ex. Huleh; arten är utrotad, men senare återinförd till lokalen.

Dorcas gasell                                           Gazella dorcas

30 ex. Gamla, 3 ex. kring Mt. Hermon, 5 ex. Nizzana.

Arabisk gasell                                         Gazella gazella

4-5 ex. Km. 33, 4 ex. En Yahav.

Sumpbäver, nutria                                   Myocastor coypus

5 ex. Bet Shean, 5 ex. Huleh.

Ökenråtta sp.                                          Meriones sp.

3 ex. Nizzana.

Nubisk Stenbock                                     Capra ibex

Smärre antal i bergen kring Eilat, max. 4 hanar, 3 honor och 1 kid.

10 ex. Döda havet.

 

Summa 11 arter

 

 

 

Artlista groddjur

 

Grönfläckig padda                                   Bufo viridis

1 ex. Nizzana.

Sjögroda                                                   Rana ridibunda

Noterad Bet Shean, Huleh, Ma’agan Mikhael samt En Yahav.

 

Summa 2 arter

 

 

Artlista kräldjur

 

 

”Ökenödla”, Sand Racer  Acanthodactylus sp.

Ett tiotal ex. En Hazeva.

Husgeckoödla                                          Hemidactylus brookei

Vid hotellet i Eilat!

Sinaiagam                                                Agama sinaita

1 hane nära Eilat.

Kaspisk bäcksköldpadda  Clemmys caspica

10 ex. Bet Shean, ca 100 ex. Huleh, 1 ex. Ma’agan Mikhael.

 

 

Summa 4 arter