EILAT

 

17-24.3 1998

 

En resa med Bongo Naturresor, under ledning av

Christian Cederroth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reseledare

Christian Cederroth

Segerstad fyr

380 65  DEGERHAMN

0485-66 40 62

0706-617 332

e-mail: rk@sofnet.org

 

 

Deltagare

Ingrid Andersson

Christopher Gjerulf

Anna-Maria Härstedt

Cecilia Johansson

Roland Stålberg

 

 

Dagsprogram

Här några av de ”större” ställen som besöktes; utelämnat är alla mindre speciallokaler på vägen, ”den där pölen”, ”det superbra buskaget” etc etc.

 

17.3: Ankomst, Inkvartering på Hotel Adi; vitögd mås upptäcks från hotellfönstret, vilket medförde kort kvällsspan från N:a stranden i skymningen!

 

18.3: Ofira hotellpark, Kanalen, Switzerland Park, Reningsdammarna, Wadi Mapalim Norra stranden.

 

19.3: Km 50, Salinerna, Flamingodammarna, Vassdammarna, Wadi Mapalim, Wadi Schelomo, Norra stranden.

 

20.3: Km 20, Low Mountain, Middle Mountain, Mt. Yoash, Flamingodammarna, Vassdammarna.

 

21.3: N:a stranden, Wadi Schelomo, Begravningsplatsen, Flamingodammarna, Vassdammarna.

 

22.3: Nizzana (Negev), Ein Avdat, Mizpe Ramon, Shizzafon.

 

23.3: Km 33, Coral Beach med dykning/snorkling/relaxing/undervattensobservatoriet, Pumpstationen, Wadi Schelomo i natten.

 

24.3: Km 20, Flamingodammarna, hemresa från Netafim Airport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artlista fåglar

 

           Smådopping                                Tachybabtus ruficollis

2-4 ex, även spelande, Vassdammarna.

           Skäggdopping                            Podiceps cristatus

1 ex. N:a stranden.

           Svarthalsad dopping                  Podiceps nigricollis

2 ex. Vassdammarna.

           Storskarv                                   Phalacrocorax carbo

1 ex. Norra stranden.

           Rallhäger                                   Ardeola ralloides

Tre observationer, troligen gällande samma individ, Salinerna.

           Kohäger                                     Bubulcus ibis

8 ex. Salinerna.

           Grönhäger                                  Butorides striatus

1 ex. på fisknätsflotte, N:a stranden.

           Revhäger                                   Egretta gularis

1 ex. på fisknätsflotte, Norra stranden.

           Silkeshäger                                Egretta garzetta

4 ex. på fisknätsflotte, Norra stranden.

           Gråhäger                                    Ardea Cinerea

Max 30 ex. Eilat.

           Svart stork                                 Ciconia nigra

1 ex. av ”Odinsvalan” sågs vid Flamingodammarna under de sista skälvande morgontimmarna före hemfärd!

           Vit stork                                     Ciconia ciconia

1 ex. Eilat samt 110 ex. Nizzana.

           Skedstork                                   Platalea leucorodia

1 ex. som under två dagar endast sågs sovande, vaknade för en kort sekund under dag tre till allmän belåtenhet. Lokalen var Salinerna.

           Flamingo                                     Phoenicopterus ruber

32 ex. Flamingodammarna, ökade till 50 ex. sista dagen.

           Gravand                                     Tadorna tadorna

Max 22 ex. Flamingodammarna.

           Stjärtand                                     Anas acuta

Max 9 ex. Flamingodammarna.

           Årta                                            Anas querquedula

Max 20 ex. Norra stranden.

           Skedand                                     Anas clypeata

Max 5 ex. Flamingodammarna.

           Brun glada                                  Milvus migrans

Observerad under samtliga dagar, max 120 ex.

           Smutsgam                                   Neophron percnopterus

7 ex. på sträck.

           Ormörn                                       Circaetus gallicus

12 ex. på sträck i bergen.

           Brun kärrhök                             Circus aeruginosus

8 ex. observerade.

           Blå kärrhök                                Circus cyaneus

1 ad. hona Nizzana.

           Stäpphök                                    Circus macrourus

1 äldre hona på sträck i bergen samt en gammal hane jagande Km 20.

           Sparvhök                                    Accipiter nisus

1 ex. noterat.

           Ormvråk                                     Buteo buteo vulpinus

Ca 12 000 ex. på sträck i bergen, högsta sträcksumma 8 400 ex.

 

           Örnvråk                                      Buteo rufinus

1 ex. av mörk form på sträck i bergen samt 1 ex. en route Nizzana-Eilat.

           Mindre skrikörn                        Aquila pomarina

1 2K, 1 subad. samt ytterligare 2 ex. på sträck i bergen.

           Stäppörn                                     Aquila nipalensis

137 ex. på sträck i bergen, högsta summa 111 ex.

           Kejsarörn                                   Aquila heliaca

1 2K på sträck i bergen, över Wadi Schelomo.

           Hökörn                                       Hieraaetus fasciatus

1 ad. Ein Avdat.

           Dvärgörn                                    Hieraaetus pennatus

5 ex. av mörk form, hela 3 ex. av mellanform samt 2 ljusa ex. på sträck i bergen.

           Tornfalk                                     Falco tinnunculus

2 ex. vardera Eilat och Nizzana. Enstaka honfärgade möjliga rödfalkar sågs dessutom på håll.

           Berberfalk                                  Falco pelegrinoides

1 juv. Mizpe Ramon.

           Ökenhöna                                   Ammoperdix heyi

1 par i parning(!) Eilat samt 1 par Nizzana.

           Berghöna                                    Alectoris chukar

7 ex. Nizzana.

           Vaktel                                         Coturnix coturnix

3 ex. stöttes i Eilat och 1 ex. i Nizzana.

           Vattenrall                                   Rallus aquaticus

Max 2 spelande Vassdammarna.

           Mindre sumphöna                      Porzana parva

Max 4 hanar och 2 honor sågs utmärkt i Vassdammarna.

           Rörhöna                                     Gallinula chloropus

≥25 ex. Vassdammarna.

           Sothöna                                      Fulica atra

2 ex. Vassdammarna.

           Kragtrapp                                   Chlamydotis undulata

3 spelande hanar Nizzana.

           Strandskata                                Haematopus ostralegus

1 ex. Eilat 13.3.

           Skärfläcka                                  Recurvirostra avocetta

Max 10 ex. Flamingodammarna.

           Styltlöpare                                  Himantopus himantopus

Max 34 ex. Eilat.

           Tjockfot                                      Burhinus oedicnemus

2 ex. Km 20.

           Ökenlöpare                                Cursorius cursor

Hela 11 ex. Nizzana!

           Sporrvipa                                    Vanellus spinosus

Max 20 ex. Eilat.

           Kustpipare                                 Pluvialis squatarola

4 ex. Eilat.

           Större strandpipare                   Charadrius hiaticula

1-4 ex. under de flesta dagar.

           Mindre strandpipare                 Charadrius dubius

1-4 ex. under tre dagar.

           Svartbent strandpipare              Charadrius alexandrinus

Max 100 ex. Eilat, f.f.a. vid Flamingodammarna.

           Ökenpipare                                Charadrius leschenaultii

Hela 7 ex. Flamingodammarna.

           Storspov                                     Numenius arquata

1 ex. Eilat vid tre tillfällen.

           Rödbena                                     Tringa totanus

Allmän, max 50 ex. Eilat.

           Dammsnäppa                             Tringa stagnatilis

7 ex. Flamingodammarna sista morgonen.

           Gluttsnäppa                                Tringa nebularia

5 ex. Eilat.

           Skogssnäppa                              Tringa ochropus

Noterad med 1-5 ex. under de flesta dagar.

           Grönbena                                   Tringa glareola

3 ex. Eilat.

           Enkelbeckasin                           Gallinago gallinago

2 ex. Eilat.

           Småsnäppa                                 Calidris minuta

Observerad med upp till 40 ex. Eilat.

           Kärrsnäppa                                Calidris alpina

Max 5 ex. Eilat.

           Spovsnäppa                                Calidris ferruginea

1 ex. Salinerna.

           Brushane                                    Philomachus pugnax

Max 15 ex. Eilat, 1 ex. Shizzafon.

           Rödspov                                     Limosa limosa

1 ad. + 1 2K Salinerna.

           Vitögd mås                                 Larus leucopthalmus

Denna karismatiska mås sågs vid Norra stranden, som mest med hela 28 ex.; nytt rekord åtminstone för Bongo Naturresor!. Arten måste vara stadd i ökning i norra Röda havet.

           Kaspisk trut                               Larus cachinnans

Max 25 ex. Norra stranden. (Flera av bilderna i Shirihai ”Birds of Israel” är felbestämda).

           Sibirisk trut                                Larus heuglini

1 3K Norra stranden.

           Silltrut                                         Larus fuscus fuscus

Max 150 ex. Eilat.

           Skrattmås                                   Larus ridibundus

Noterad de flesta dagar, max 50 ex.

           Långnäbbad mås                        Larus genei

6-35(!) ex. de flesta dagar.

           Skäggtärna                                 Chlidonias hybridus

1 ad. vardera vid Reningsdammarna och Norra stranden.

           Skräntärna                                 Sterna caspia

1-2 ex. under fyra dagar vid Norra stranden.

           Fisktärna                                    Sterna hirundo

7 ex. Norra stranden.

           Vitbukig flyghöna                      Pterocles alchata

Ca 150 ex. Nizzana.

           Strimmig flyghöna                      Pterocles lichtensteinii

13 ex. vid Pumpstationen.

           Klippduva                                   Columba livia

Noterad under samtliga dagar, ca 10 000 sträcker varje morgon till Aqaba i Jordanien.

           Turkduva                                    Streptopelia decaocto

Frapperande vanlig i alla biotoper och noterad dagligen.

           Långstjärtduva                           Oena capensis

Som mest 4 par Km 20. Denna sena lilla invandrare sågs första gången i början av 80-talet och dessa är de enda i Västra Palearktis.

           Palmduva                                    Streptopelia senegalensis

Mkt allmän, noterad alla dagar.

           Skatgök                                      Clamator glandarius

1 2K Km 20.

           Minervauggla                            Athene noctua

1 ex. Nizzana.

           Alpseglare                                  Tachymarptis melba

5 ex. Ein Avdat samt 2 ex. sträckande Km 20.

           Blek tornseglare                        Apus pallidus

Allmän, noterad de flesta dagar.

           Tornseglare                                Apus apus

1 resp. 3 ex. de första dagarna, 15 str. sista dagen, arten är senare än sin bleka släkting.

           Gråfiskare                                  Ceryle rudis

2 ex. kring Kanalen. Arten hör normalt hemma kring vattendrag i norr.

           Kungsfiskare                             Alcedo atthis

1 ex. Kanalen. Arten är ovanlig i Eilat.

           Smyrnakungsfiskare                 Halcyon smyrnensis

1 ex. sågs i Ofira Park. Denna art hör normalt hemma i de norra, gröna landsändarna. Sålunda en mycket oväntad s.k. ”clean-up” på kungsfiskarsidan!

           Grön dvärgbiätare                     Merops orientalis

Sedd alla dagar! Max 12 ex.

           Härfågel                                     Upupa epops

3 resp. 5 ex. Eilat, oväntat hela 35 ex. Nizzana! Öknen var ovanligt grön detta år.

           Sandökenlärka                           Ammomanes cincturus

2 ex. Km. 33.

           Stenökenlärka                           Ammomanes deserti

Oväntat fåtalig, endast 5 ex. noterades i bergen.

           Båglärka                                    Alaemon alaudipes

1 ad. + 1 juv. Km 33.

           Asiatisk kalanderlärka              Melanocorypha bimaculata

6 ex. Nizzana.

           Korttålärka                                Calandrella brachydactyla

1, 5 resp. 7 ex. str. Eilat, 300 ex. Nizzana.

           Tofslärka                                    Galerida cristata

Noterad nästan varje dag.

           Backsvala                                  Riparia riparia

Enstaka ex. noterade de flesta dagar.

           Klippsvala                                  Hirundo rupestris

1 ex. Ein Avdat.

           Afrikansk klippsvala                 Hirundo fuligula

Noterad de flesta dagar med upp till 30 ex.

           Ladusvala                                   Hirundo rustica

Noterad varje dag! Allmän.

           Rostgumpsvala                          Hirundo daurica

Observerad dagligen med som mest 50 ex!

           Hussvala                                    Delichon urbica

Fåtalig, men noterad de flesta dagar.

           Gulärla                                       Motacilla flava

Observerad alla dagar. Raserna flava, feldegg och beema sedda.

           Citronärla                                   Motacilla citreola

4 hanar och en hona Reningsdammarna.

           Sädesärla                                   Motacilla alba

Sedd alla dagar; allmän!

           Forsärla                                      Motacilla cinerea

1 ex. Flamingodammarna.

           Fältpiplärka                                Anthus campestris

1 ex. Nizzana, 2 ex. str. Km 20.

           Trädpiplärka                              Anthus trivialis

2 ex. Eilat.

           Rödstrupig piplärka                   Anthus cervinus

2 ex. rastande och 1 ex. str. Eilat, 2 ex. rastande Nizzana.

           Vattenpiplärka                           Anthus spinoletta

6 ex. Eilat.

           Levantbulbyl                              Pycnonotus xanthopygos

Denna gemytliga fågel stod att finna samtliga dagar.

 

           Varfågel                                     Lanius excubitor aucheri

5 ex. Nizzana, 1 ex. Eilat.

           Rödhuvad törnskata                  Lanius senator

5 observationer.

           Masktörnskata                          Lanius nubicus

7 ex. sedda.

           Trädnäktergal                            Cercotrichas galactotes

1 ex. Ofira Park samt 1 ex. Km 20.

           Svart trädnäktergal                  

Som om ”röd” trädnäktergal inte var nog sågs även Västpalearktis möjligen enda svarta namne mycket fint några mil norr om Eilat. En så kallad ”blytung” art, tillika spektakulär.

           Blåhake                                      Luscinia svecica

10 ex. varav 3 vitstjärniga, då av rasen cyanecula.

           Svart rödstjärt                            Phoenicurus ochruros

1 hane Wadi Mapalim, 1 hona annorstädes.

           Rödstjärt                                    Phoenicurus phoenicurus

Smärre antal av rasen samamisicus  noterades de flesta dagar, 1 ex. av nominatras sågs även.

           Svartstjärt                                  Cercomela melanura

Alltid någon närvarande i bergöknen.

           Isabellastenskvätta                   Oenanthe isabellina

1 ex. Eilat, 10 ex. Nizzana.

           Stenskvätta                                Oenanthe oenanthe

Tämligen allmän.

           Persisk stenskvätta                   Oenanthe xanthoprymna

1 2K hane vid två tillfällen Wadi Mapalim samt 1 ad. hane Wadi Schelomo. Arten är en raritet i landet och dessa var helt oväntade.

           Medelhavsstenskvätta              Oenanthe hispanica

19 ex. noterade samt en funnen död.

           Sorgstenskvätta                         Oenanthe lugens

1 ad. Mizpe Ramon.

           Munkstenskvätta                      Oenanthe monacha

1 hona Km. 33.

           Vitkronad stenskvätta               Oenanthe leucopyga

Sedd de flesta dagar med max 8 ex. Eilat, häckning konstaterades då en juv. sågs på Begravningsplatsen.

           Blåtrast                                      Monticola solitarius

2 observationer av honor Norra stranden, 1 hane Mizpe Ramon, 1 hona Ein Avdat.

           Arabskriktrast                           Turdoides squamiceps

4 -12 ex. under lejonparten av resans dagar.

           Sävsångare                                Acrocephalus schoenobaenus

Enstaka ex.

           Rörsångare                                Acrocephalus scirpaceus

2 ex. Ofira Park.

           Kärrsångare                               Acrocephalus palustris

1 ex. Ofira Park.

           Eksångare                                  Hippolais pallida

2 ex. Ofira Park.

           Mästersångare                          Sylvia hortensis

6 ex. i torra biotoper.

           Arabisk sångare                        Sylvia leucomelaena

1 ex. Wadi Schelomo.

           Svarthätta                                  Sylvia atricapilla

2-30 ex. dagligen.

           Törnsångare                               Sylvia communis

1 ex. Eilat.

           Ärtsångare                                 Sylvia curruca

Noterad alla dagar, vanligaste sångaren!

 

           Ökensångare                             Sylvia nana

2 ex. Km 33.

           Svarthakad sångare                  Sylvia rueppelli

Drygt ett tiotal av denna karismatiska sångare sågs under veckan.

           Sammetshätta                            Sylvia melanocephala

5 ex. observerade.

           Cypernsångare                          Sylvia melanothorax

1 hane Wadi Mapalim.

           Rödstrupig sångare                   Sylvia cantillans

3 ex. Eilat.

           Glasögonsångare                       Sylvia conspicillata

1 ex. Eilat, 1 ex. Km 33, 1 ex. Shizzafon samt häckning konstaterad Nizzana.

           Gransångare                              Phylloscopus collybita

Enstaka ex, dock allmän vid Vassdammarna där även 1 ex. av brevirostris-typ sågs 21.3. Fågeln hördes tyvärr ej, men dräkten överensstämde med nuvarande kunskap om formens utseende: mycket vitt ögonbrynstreck, klart svart ögonstreck, gråbrun(?) ovan (ej grön) framför allt på hjässan.

           ”Östlig” bergsångare                Phylloscopus (bonelli) orientalis

1-2 ex. noterades under de flesta dagar.

           Snårsångare                               Scotocerca inquieta

2 ex. kring Eilat samt 2 ex. Ein Avdat.

           Streckad prinia                          Prinia gracilis

Tämligen allmän.

           Murkrypare                               Tichodroma muraria

1 hane i sommardräkt Ein Avdat. Troligen det sydligaste fyndet någonsin i landet och tillika en stor bonusart på resan!

           Palestinasolfågel                        Nectarinia osea

Upp till 6 ex. sågs de flesta dagar.

           Rostsparv                                   Emberiza caesia

Sedd de flesta dagar med upp till 7 ex. Eilat, de flesta adulta hanar. Dessutom hela 27 ex. Shizzafon!

           Hussparv                                    Emberiza striolata

1 sjungande hane Wadi Schelomo.

           Ökentrumpetare                        Bucanetes githagineus

10 ex. sedda, bl.a. 6 ex. med en juv, ännu ej helt flygg Wadi Schelomo.

           Indisk silvernäbb                       Euodice malabarica

3 ex. Palmlunden; troligen en stor del av den västpalearktiska populationen. Kallades tidigare malabarfasan!

           Gråsparv                                    Passer domesticus

Noterad alla dagar!

           Spansk sparv                             Passer hispaniolensis

Noterad alla dagar!

           Tamarisksparv                           Passer moabiticus

1 hane första morgonen, vilken höll på att bli den enda innan arten sista dagen repriserade sig med hela 30 ex; stor tur för de som inte älgade iväg för att se den första!

           Sinaiglansstare                          Onychognathus tristramii

2-3 ex. de flesta dagar vid Eilat, där arten är en nykomling. Dessutom ett ex. Ein Avdat.

           Huskråka                                   Corvus splendens

Max 20 ex. sågs dagligen i Eilat. Arten sågs här första gången under tidigt 80-tal och då som tillfälligt överflygande från Aqaba, Jordanien. Har även koloniserat Suez (Egypten) och andra kustnära städer. På gång i Holland?!!

           Kråka                                         Corvus corone

2 ex. Ost Nizzana.

           Ökenkorp                                   Corvus ruficollis

2-3 ex. de flesta dagar i Eilat, allmän Nizzana.

          

 

Summa 163 fågelarter.

Artlista däggdjur

 

Kaphare                                                   Lepus capensis

2 ex. Km 20.

Räv                                                          Vulpes vulpes

1 ex. Salinerna samt 3 ex. varnande för nedanstående djur...

Varg                                                         Canis lupus

2 ex. under nattlig wadi-safari! Kejsarörn i all ära; denna art var nog kung!

Klipphyrax                                               Procavia capensis

Max 6 ex. Wadi Schelomo.

Dorcas gasell                                           Gazella dorcas

3 ex. Nizzana.

Arabisk gasell                                         Gazella gazella

7 ex. Km 33, 2 ex. Km 20.

Nubisk Stenbock                                     Capra ibex

10 ex. kring Eilat och 4 ex. Ein Avdat.

 

Summa 8 arter