EILAT

 

23-30.3 1999

 

En resa med Bongo Naturresor, under ledning av

Christian Cederroth

 

 

 

Reseledare

Christian Cederroth                                

Segerstad fyr

380 65  DEGERHAMN

0485-66 40 62

0709-666 450

0706-617 332

e-mail: rk@sofnet.org

 

Deltagare

Peter Berglin

Peter Elfman

Nina Fransson

Christopher Gjerulf

Andreas Hultfeldt

Cecilia Johansson

Roger Kaufmann

 

 

Dagsprogram

Här några av de ”större” ställen som besöktes; utelämnat är alla mindre speciallokaler på vägen, ”den där pölen”, ”det superbra buskaget” etc. etc.

 

 

24.3: Allting nytt! Ofira Park, lyckade drag till Kibbutz Lotan, Yotvata samt Lotan i SO.

25.3: Varg- och hypocoliusfrossa vid Km 20, Switzerland Park, The Sewage ponds, Vassdammarna km 19, Km 20, Km. 33, Kibbutz Lotan, North Beach.

26.3: Switzerland park, Ofira park, Low Mountain, ”Sibirien”, skvätt-skådning Ca 3 mil längs Egyptiska gränsen resp. lärk-dito ca 5 mil. bort, Red Canyon, Pumpstationen.

27.3: Km. 33, Km. 20, Vassdammarna km. 19, Low Mountain, Yotvata, Massada (Döda havet), Neot Ha’kikar, Wadi Barak.

28.3: Switzerland Park, Cemetery, Middle Mountain, Mount Yoash, Ein Netafim, Wadi Schelomo, Coral Beach, Switzerland Park.

29.3: Negev (Nizzana-trakten), Ein Avdat, konsert med Backseat Boys...

30.3: North Beach, Switzerland Park, Yotvata, hemfärd från Ovda.

 

Artlista fåglar

 

           Smådopping                                Tachybaptus ruficollis

2 ex. Ein Tamar.

           Storskarv                                   Phalacrocorax carbo

1 ex. North Beach samt  1 2K förbiflygande Salinerna.

           Dvärgrördrom                            Ixobrychus minutus

3 ex. Ein Tamar.

           Rallhäger                                   Ardeola ralloides

1 ex., 1 ex. Switzerland Park, 1 ex. Kanalen.

           Kohäger                                     Bubulcus ibis

25 ex. Sewage ponds samt totalt ytterligare ett tjog enstaka fåglar under veckan.

           Grönhäger                                  Butorides striatus

Max 5 ex. på Fiskodlingsflottar North Beach; ett nytt Bongo-rekord. Arten är i Eilat en nyhet sedan tio år; tidigare fick man ta sig till Nabq i Sinai för att få se arten i VP.

           Natthäger                                   Nycticorax nycticorax

5 str. Ofira Park.

           Silkeshäger                                Egretta garzetta

5 str. Ofira Park, max. 30 ex. North Beach, enst. Ein Tamar.

           Ägretthäger                                Egretta alba

2 ex. Ein Tamar.

           Gråhäger                                    Ardea Cinerea

Sedd de flesta dagar.

           Svart stork                                 Ciconia nigra

1 str. Low Mountain, 20 ex. Km 19, 1 ex. Ein Tamar, 1 ex. str. Bergen.

           Vit stork                                     Ciconia ciconia

1 död Yotvata, 120 ex. str. Switzerland Park, 1 ex. Negev.

           Flamingo                                     Phoenicopterus ruber

120 ex. Km 20; nytt Bongo-rekord.

           Stjärtand                                     Anas acuta

6 ex. str. Km. 20, 2 ex. str. North Beach.

           Gräsand                                      Anas patyrhynchos

1 par Sewage ponds.

           Bläsand                                      Anas penelope

14 ex. rastande samt 7 ex. str. North Beach.

           Årta                                            Anas querquedula

25 str. Km 20, 15 str. Coral Beach, 500 ex. str. North Beach.

           Skedand                                     Anas clypeata

1 str. med årtor Km 20, 4 ex. str. North Beach.

           Vigg                                            Aythya fuligula

1 par str. North Beach.

           Fiskgjuse                                    Pandeon haliaetus

1 ex. Salinerna, 1 ex. en route Nizzana–Eilat, 1 ex. en route Yotvata–Eilat.

           Brun glada                                  Milvus migrans

Över 1 000 ex. noterade på sträck under veckan.

           Smutsgam                                   Neophron percnopterus

15 ad. noterade på sträck. ≥2 ad. samt en subad. Ein Avdat, 1 ad. Negev.

           Gåsgam                                      Gyps fulvus

1 ex. Negev, 1 ex. Ein Avdat.

           Ormörn                                       Circaetus gallicus

2 str. Low Mountain, 1 ex. Km. 20, 1 ex. Negev.

           Brun kärrhök                             Circus aeruginosus

Ett dussin enstaka fåglar sedda under veckan.

           Blå kärrhök                                Circus cyaneus

1 ad. hane Negev.

           Stäpphök                                    Circus macrourus

1 ad. hane str. Km. 33, 1 2K Negev.

           Sparvhök                                    Accipiter nisus

1 ex. Switzerland Park, 1 hona + 1 ex. Negev.

           Ormvråk                                     Buteo buteo vulpinus

Noterad de flesta dagar, maxsummor på sträck 3 olika dagar: 2 000, 6 300 samt ca. 30 000.

           Örnvråk                                      Buteo rufinus

1  ad. ätande hund- eller rävvalp som djupt tragiskt fastnat med huvudet i chokladburk nära Sappir park (en rotue Eilat–Döda havet), 2 ad. +1 2K på sträck Low Mountain, 1 ad. par Ein Avdat.

           Mindre skrikörn                        Aquila pomarina

2 ex. noterade på sträck.

           Stäppörn                                     Aquila nipalensis

95 ex. noterade på sträck, främst yngre fåglar. 18 ex. rastande på fält + enst. sedda flygande Negev!

           Hökörn                                       Hieraaetus fasciatus

1 par såväl sittande som flygande på närhåll Ein Avdat.

           Dvärgörn                                    Hieraaetus pennatus

2 mörka samt 1 ljus sträckande.

           Tornfalk                                     Falco tinnunculus

10 ex. Lotan, ett dussin enstaka fåglar under veckan, häckning konstaterad i stolpe, Negev nära gränsen.

           Berberfalk                                  Falco pelegrinoides

1 ad. vid vardera km. 20 (slog byte) samt North Beach (gissningsvis samma ex.), 1 ad. Ein Tamar

           Ökenhöna                                   Ammoperdix heyi

5 ex. Wadi Schelomo + 1 död i bilgrill Coral Beach.

           Berghöna                                    Alectoris chukar

1 ex. Negev, 3 ex. Ben Gurion College (Ein Avdat).

           Vaktel                                         Coturnix coturnix

Första två dagarna sågs 9 resp. 5 ex samt en vinge(!), därefter enstaka fåglar de flesta dagar. Nämnvärt var ett ex. i gråsparvsflock Yotvata.

           Vattenrall                                   Rallus aquaticus

1 ex. Ein Tamar, 1 ex. Ein Avdat!

           Mindre sumphöna                      Porzana parva

1 hona Kanalen Switzerland Park, 2 honor + 1 hane Ein Tamar

           Rörhöna                                     Gallinula chloropus

3 ex. Ein Tamar, 1 ex. Ein Avdat!

           Sothöna                                      Fulica atra

4 ex. Ein Tamar.

           Kragtrapp                                   Chlamydotis undulata

1 ex. Negev. Fåglarna blir alltmer undanträngda p.g.a. uppodling.

           Styltlöpare                                  Himantopus himantopus

Allmän med max >100 ex. på en dag.

           Vadarsvala                                 Glareola pratincola

1 ex. rastande Switzerland park.

(1 obestämt ex. sågs flyga iväg Km. 20 (tidigare bestämt till rödvingad av andra observatörer)).

           Tjockfot                                      Burhinus oedicnemus

2 ex. Km. 20, 1 hörd spela Ein Tamar.

           Ökenlöpare                                Cursorius cursor

2 resp. 3 ex. Km. 33 sedda 2 dagar, 4 ex. Negev.

           Sporrvipa                                    Vanellus spinosus

Noterad dagligen med max. 15 ex.

           Kustpipare                                 Pluvialis squatarola

5 ex. Km. 20, 1 ex. Switzerland park.

           Större strandpipare                   Charadrius hiaticula

Sedd med  max. 5–10 ex. de flesta dagar.

           Mindre strandpipare                 Charadrius dubius

Sedd med  max. 5–10 ex. de flesta dagar.

           Svartbent strandpipare              Charadrius alexandrinus

Noterad de flesta dagar i högre antal än de andra strandpiparna.

           Ökenpipare                                Charadrius leschenaultii

10 ex. Km. 20, nytt Bongo-rekord,  2 ex. North Beach.

           Storspov                                     Numenius arquata

2 ex. Km. 20.

           Svartsnäppa                               Tringa erythropus

15 ex. Km. 20.

           Rödspov                                     Limosa limosa

40 ex. Km. 20.

           Rödbena                                     Tringa totanus

Noterad de flesta dagar med max. 30 ex. Km. 20.

           Dammsnäppa                             Tringa stagnatilis

5 ex. Km. 20.

           Gluttsnäppa                                Tringa nebularia

10 ex. Km. 20, 2 ex. Salinerna.

           Skogssnäppa                              Tringa ochropus

10 ex. på sträck, 4 enstaka ex. i Eilat-området, 1 ex. Ein Avdat.

           Grönbena                                   Tringa glareola

1–2 ex. Switzerland Park.

           (Enkelbeckasin                          Gallinago gallinago)

1 vinge funnen vid km. 20.

           Småsnäppa                                 Calidris minuta

Max. 400 ex. under en dag, f.f.a. vid Km. 20!

           Kärrsnäppa                                Calidris alpina

Noterad de flesta dagar med >10 ex. som högsta summa vid Km. 20.

           Spovsnäppa                                Calidris ferruginea

1 ex. Switzerland Park.

           Brushane                                    Philomachus pugnax

Noterad de flesta dagar med max. 100 ex, f.f.a. vid Km. 20.

           Vitögd mås                                 Larus leucopthalmus

Max. 40 ex. North Beach, även i år nytt Bongo-rekord och arten är tveklöst stadd i ökning här.

           Kaspisk trut                               Larus cachinnans

1 2K North Beach, samt ett tiotal ex. på samma lokal vid senare besök.

           Sibirisk trut                                Larus heuglini

1 2K North Beach sedd vid två tillfällen.

           Silltrut                                         Larus fuscus fuscus

Dagligen noterad i Eilat-området med max 70 ex.

           Svarthuvad trut                          Larus ictyaetus

1 2K + 1 3K + 1 ex. North Beach, möjligen samma 2K en annan dag Salinerna, samt 1 2 K + 1 3K ånyo vid North Beach sista dagen.

           Skrattmås                                   Larus ridibundus

Noterad de flesta dagar, dryga hundratalet sedda på sträck i flockar om 20–50 ex.

           Långnäbbad mås                        Larus genei

Ca 100 ex. Km. 20 samt 111 ex. – troligen andra – Switzerland Park/Salinerna.

           Sandtärna                                   Sterna nilotica

1 2K North Beach, 1 ad. Salinerna, 2 ad. North Beach.

           Skräntärna                                 Sterna caspia

2 ex. North Beach, 3 ex. senare i veckan vid Salinerna.

           Fisktärna                                    Sterna hirundo

4 ex. instr. North Beach, 1 ad. på samma lokal senare i veckan.

           Vitbukig flyghöna                      Pterocles alchata

25 ex. förbiflygande Negev.

           Svartbukig flyghöna                  Pterocles orientalis

260 ex. vid vattenhål Negev.

           Ökenflyghöna                            Pterocles senegallus

160 ex. vid vattenhål Negev.

          

           Strimmig flyghöna                      Pterocles lichtensteinii

Minst 25 ex. Pumpstationen.

           Klippduva                                   Columba livia

Allmän. Ca 10 000 sträckte till Aqaba var morgon.

           Turkduva                                    Streptopelia decaocto

Allmän f.f.a. i icke urbaniserade områden, även i öken.

           Långstjärtduva                           Oena capensis

2 ex. Switzerland Park, 1 par SO Switzerland Park. Arten dök upp och häckade med ett par här under tidigt åttiotal och finns nu åtminstone i tvåsiffriga antal vid denna västpalearktis enda lokal.

           Palmduva                                    Streptopelia senegalensis

Allmän i städer och liknande.

           Skatgök                                      Clamator glandarius

1 2K Negev.

           Klippkattuggla                           Strix butleri

1 ex. sett och hört Wadi Barak. Arten upptäcktes av en beduin 1910 som gav den till Schmitz. Han felbestämde den till en albino jorduggla(!) innan Aharoni nedlade och beskrev ett smärre antal. Några ströfynd följde innan man på 70-talet kom till insikt om att arten faktiskt fanns i Israel; som sagt: vem traskar runt i wadis i bergöken mitt i natten? Undertecknad gjorde jämte några kamrater ett fynd av ett ex. flygande över en pub i turistcentret, Eilat 1986; såg vi rätt? Ej heller voro vi helt nyktra, även om sinnena inte var ”fulla med bruk”... Några år senare upptäcktes arten som häckande i bergen alldeles utanför staden!

           Dvärguv                                     Otus scops

1 ex. hört Neot Ha’kikar.

           Alpseglare                                  Apus melba

5–7 ex. Eilat, 3 ex. Bergen, 3 ex. Negev, 40 ex. Ein Avdat.

           Stubbstjärtseglare                     Apus affinis

3 ex. lågt och länge Switzerland Park.

           Nubisk nattskärra                     Caprimulgus nubicus

1 ex. Neot Ha’kikar. Endast enstaka par återstår i Israel, främst p.g.a. habitatsdestruktion (salta tamariskmarker) samt påkörning av bilar. Fåglarna är av den mer kontrastrikt färgade arabiska rasen tamaricis.

           Blek tornseglare                        Apus pallidus

5–10 ex. de flesta dagar, flockar Ein Tamar.

           Tornseglare                                Apus apus

1 resp. 2 ex. Eilat, även i  flockar Ein Tamar.

Obest. torn–/blek tornseglare                  Apus pallidus/apus

Ca 60 ex. str. ”Sibirien”, många Ein Tamar + bergen.

           Gråfiskare                                  Ceryle rudis

1 hane fiskodling North Beach, max. 3 ex. Kanalen.

           Smyrnakungsfiskare                 Halcyon smyrnensis

1 ex. Ein Tamar.

           Grön dvärgbiätare                     Merops orientalis cyanophrys

Max 10 ex. dagligen, 2 ex. bogrävande Ofira Park.

           Biätare                                       Merops apiaster

1 ex. Lotan, 40 ex. Km. 20 27.3, 19 ex. (varav 3 i handen!) Switzerland Park.

           Grön biätare                               Merops persicus

1–2 ex. hört sträcka Negev.

           Härfågel                                     Upupa epops

Några ex. de flesta dagar, max. 7 på en dag.

           Göktyta                                      Jynx torquilla

10 ex. första dagen! Därefter endast enstaka fåglar.

           Sandökenlärka                           Ammomanes cincturus

3 ex. Km. 33. Extremt lite flygsand fanns i området i år, något som missgynnar flera av specialiteterna här.

           Stenökenlärka                           Ammomanes deserti

Allmän bergen med max 10 ex., 2 ex. Ein Avdat.

          

           Båglärka                                    Alaemon alaudipes

2 ex. Km. 33. Extremt lite sand fanns i området i år, vilket kan inverka negativt på faunan där.

           Asiatisk kalanderlärka              Melanocorypha bimaculata

2 ex. Lotan.

           Korttålärka                                Calandrella brachydactyla

40–50 ex. sträckande samt rastande i Eilat-området, ca 40 ex. Nizzana.

           Dvärglärka                                 Calandrella rufescens

1 ex. Negev.

           Tofslärka                                    Galerida cristata

Tämligen allmän.

           Dvärgsånglärka                         Alauda gulgula

2 kraftigt slitna och därmed svårbestämda exemplar vid Yotvata. Uppvisade t.o.m. tydlig handpenneprojektion. Arten upptäcktes i Västra Palearktis först 1984, då undertecknad sprang på hela 11 ex. vid melonfälten i Eilat; dessa tog en vecka att bestämma. Under senare år icke årlig vintergäst.

           Ökenberglärka                         

2 ex. Ca 50 km N. Eilat längs Egyptiska gränsen.

           Backsvala                                  Riparia riparia

Tämligen allmän.

           Klippsvala                                  Hirundo rupestris

1 ex. Lotan.

           Afrikansk klippsvala                 Hirundo fuligula

1–3 ex. dagligen, någon dag flera.

           Ladusvala                                   Hirundo rustica

Allmän.

           Rostgumpsvala                          Hirundo daurica

Sedd dagligen med max. ett tjog om dagen, även 1 ex. i handen.

           Hussvala                                    Delichon urbica

Tämligen allmän.

           Gulärla                                       Motacilla flava

Allmän till en början, senare i veckan sparsam. Raserna feldegg, flava samt beema sedda.

           Citronärla                                   Motacilla citreola

1 2K + 1 ad. citreola Switzerland Park, 1 ad. werae Vassdamarna, 2 ad. werae Vassdamarna vid annat tillfälle + 1 ex. Switzerland Park.

           Sädesärla                                   Motacilla alba

Tämligen allmän.

           Fältpiplärka                                Anthus campestris

2 ex. Yotvata, 1 ex. i öknen 3 mil N. Eilat nära gränsen till Egypten, 1 ex. Nizzana.

           Trädpiplärka                              Anthus trivialis

Allmän i början av veckan sedan endast enstaka noterade.

           Ängspiplärka                              Anthus pratensis

1 ex. Lotan.

           Rödstrupig piplärka                   Anthus cervinus

5 ad. Km. 20.

           Vattenpiplärka                           Anthus spinoletta

Max. ca 100 ex. på en dag i början av veckan, sedan endast enstaka. De som rasbestämdes tillhörde alla rasen coutellii.

           Levantbulbyl                              Pycnonotus xanthopygos

Allmän och tillika gemytlig.

           Hypocolius                                 Hypocolius ampelinus

1 hane Km. 20 25.3! Resans jämte vargobsarna absoluta clou. Tack Nina!

Ensiffrigt antal fynd i VP, samtliga från södra Israel. Svår i världen som helhet, säkrast i Bahrein!

           Varfågel                                     Lanius excubitor aucheri

2 ex. Negev.

           Rödhuvad törnskata                  Lanius senator

Max. 5 ex. på en dag

          

           Masktörnskata                          Lanius nubicus

1–4 ex. de flesta dagar, även en i handen.

           Törnskata                                   Lanius collurio

1 ex. Ofira Park samt 1 ex. Palmlunden.

           Trädnäktergal                            Cercotrichas galactotes

1 ex. Ofira Park.

           Sydnäktergal                              Luscinia megarhynchos

2 ex. Ofira Park, 1 ex. Lotan.

           Näktergal                                   Luscinia luscinia

1 ex. Cemetery.

           Blåhake                                      Luscinia svecica

Ett sjuttiotal(!) sedda under veckan, hanar visande rasernas cyanecula, svecica, volgae och möjligen pallidogularis karaktärer sågs.

           Grå flugsnappare                       Muscicapa striata

1 ex. Yotvata.

           Svart rödstjärt                            Phoenicurus ochruros

1 hona Kibbutz Lotan, 1 ex. Ein Netafim, 1 ex. Yotvata.

           Rödstjärt                                    Phoenicurus phoenicurus

Ett dussin sedda, några av rasen samamisicus.

           Svartstjärt                                  Cercomela melanura

Tämligen allmän i bergöken, parning sedd vid Pumpstationen. Nyfiken och kamratlig.

           Isabellastenskvätta                   Oenanthe isabellina

4 ex. Eilatområdet, 3 ex. Nizzana.

           Stenskvätta                                Oenanthe oenanthe

Till en början allmän, senare i veckan endast enstaka.

           Medelhavsstenskvätta              Oenanthe hispanica

10–15 ex. dagligen de tre första dagarna – en markant minskning skedde 27–28.3, därefter endast en om dagen. Rasen melanoleuca sedd, några ex. svårskiljda från nunnestenskvätta.

           Sorgstenskvätta                         Oenanthe lugens

1 ex. ca 3 mil N. Eilat längs västra vägen, 3 ex. en route Nizzana – Eilat.

           Munkstenskvätta                      Oenanthe monacha

1 hona Switzerland Park, 1 hane ca 3 mil N. Eilat längs västra vägen.

           Vitkronad stenskvätta               Oenanthe leucopyga

Tämligen allmän i bergöken.

           Blåtrast                                      Monticola solitarius

1 hane Lotan samt 2 hanar uppåt bergen noterade.

           Arabskriktrast                           Turdoides squami

Smärre antal sedda de flesta dagar, max. 10 ex.

           Sävsångare                                Acrocephalus schoenobaenus

2 ex. Ofira Park, enst.–10 ex. på en dag.

           Vassångare                               

1 ex. Lotan, 1 ex. Ein Tamar.

           Rörsångare                                Acrocephalus scirpaceus

Ca. 6 ex. noterade under resan, någon sjungande samt 1 ex. i handen.

           Papyrussångare                         Acrocephalus stentoreus

1 ex. sjungande Ein Tamar.

           Eksångare                                  Hippolais pallida

3 ex. Ofira Park, 5 ex. på andra lokaler, dessutom 1 ex. i handen och 1 ex. hört sjunga Ein Avdat.

           Mästersångare                          Sylvia hortensis

1 2K i handen Lotan.

           Arabisk sångare                        Sylvia leucomelaena

2 ex. Yotvata samt troligen samma par i närheten vid bo 30.3. Detta torde vara få förunnat att ”ramla över”, då endast ca. 50–100 par beräknas finnas i Israel (Shirihai, muntl.). Arten upptäcktes i landet först 1971!

           Svarthätta                                  Sylvia atricapilla

Ett femtontal observerade.

          

           Törnsångare                               Sylvia communis

5 sedda under resan, flera av annan ras än vår.

           Ärtsångare                                 Sylvia curruca

Den vanligaste sångaren, noterad alla dagar, många med raspande läten men inte påfallande olika våra av nominatformen. En del med brunare ryggar resp. något ljusare dräkt noterades. Sålunda torde kanske såväl blyhti, caucasica samt ”halimodendri” ha fladdrat förbi. Om fåglar ändå hade någon sorts namnskylt...sic.

           Svarthakad sångare                  Sylvia rueppelli

Hela 16 individer sågs, de flesta till på köpet adulta hanar.

           Östlig sammetshätta                  Sylvia mystacea

1 hane Lotan.

           Cypernsångare                          Sylvia melanothorax

1 hane Lotan. Dessutom en 2K hona av ”värsta sort” sedd i handen på samma lokal.

           Gransångare                              Phylloscopus collybita

Till en början allmän, sedan enstaka. Vid Switzerland Park sågs 2 ex. av ”fulvescens-typ”.

           ”Östlig” bergsångare                Phylloscopus (bonelli) orientalis

10 ex. sedda. Notera att ingen hördes(!), men att utseendet i samtliga fall huvudsakligen överensstämde med P.(b.) orientalis.

           Bergstaigasångare                    Phylloscopus humei

1 ex. Yotvata 27.3, möjligen det tolfte fyndet i landet.

           Snårsångare                               Scotocerca inquieta

1 ex. ca 3 mil N. Eilat längs västra vägen samt 1 ex. Nizzana.

           Streckad prinia                          Prinia gracilis

Allmän varhelst fuktig grönska fanns närvarande.

           Palestinasolfågel                        Nectarinia osea

Ett sextontal fåglar noterade.

           Rostsparv                                   Emberiza caesia

7 ex. sedda.

           Hussparv                                    Emberiza striolata

1 hane hörd sjunga Ein Netafim.

           Ökentrumpetare                        Bucanetes githagineus

Ca. 110 ex. noterade, vilket får anses vara extremt mycket. Vissa år ses den knappt ej alls.

           Ökenfink                                    Rhodospiza obsoleta

3 ex. Lotan, 7 ex. Eilat, 1 par Ein Avdat, ett gott resultat.

           Gråsparv                                    Passer domesticus

Allmän.

           Spansk sparv                             Passer hispaniolensis

Allmän.

           Tamarisksparv                           Passer moabiticus

20 resp. 150 ex. Vassdammarna/Km. 20.

           Sinaiglansstare                          Onychognathus tristramii

Allmän, nu även tämligen så i Eilat (fanns tidigare 70–80-talet) endast kring Döda havet).

           Huskråka                                   Corvus splendens

Max 30 ex. sågs dagligen i Eilat. Arten häckade här första gången under tidigt 80-tal efter att tidigare endast tillfälligt kommit överflygande från Aqaba, Jordanien. Har även koloniserat Suez (Egypten) och andra kustnära städer. På gång i Holland med lyckad häckning!

           Kråka                                         Corvus corone

10-talet ex. kring Negev.

           Ökenkorp                                   Corvus ruficollis

Tämligen allmän i ökenområden.

           Kortstjärtad korp                       Corvus rhipidurus

1 ex. Massada.

          

 

 

 

 

Artlista däggdjur

 

Varg                                                         Canis lupus

1 ex. kom för att dricka samt uträtta behov och möta Dorcas vid Km. 20!!!, 1 ex. En route Negev – Eilat.

Klipphyrax                                               Procavia capensis

1 ex. Wadi Schelomo.

Dorcas gasell                                           Gazella dorcas

3 ex. Km. 20, 6 ex. Km. 33, 1 ex. Negev.

Arabisk gasell                                         Gazella gazella

1 + 1 par med kid Km. 33.

Nubisk Stenbock                                     Capra ibex

9 ad. + 2 juv. Bergen, 20 ex. i och kring Ein Avdat.

Golden Jackal                                        

1 hörd Neot Ha’kikar.

Delfin sp.

15 ex. Coral Beach.

 

Summa 8 arter

 

 

Artlista kräldjur

 

”Ökenödla”, Sand Racer  Acanthodactylus sp.

Enstaka sedda.