Artiklar

Smithsonianus från Dutch Birding

Om lockläten hos bergstaigasångare (Phylloscopus humei) och taigasångare (Phylloscopus inornatus)

Taigaflugsnappare
Ficedula albicilla vid Segerstad: första fyndet i Västeuropa
Av Christian Cederroth, Cecilia Johansson och Lars Svensson

Segersträcket 1994
Fågelsträcksrapport för 1994
Av Bertil Breife & Christian Cederroth

Segersträcket 1995
Fågelsträcksrapport för 1995
Av Christian Cederroth

Segersträcket 1996
Fågelsträcksrapport för 1996
Av Christian Cederroth

Raritetsrapport
Starrsångare Locustella certhiola
Av Christian Cederroth och Cecilia Johansson